Obecné zastupiteľstvo

 • Starosta obce: JUDr. Stanislav Gernát

 • Obecné zastupiteľstvo:
  Ján Bocko
  Pavol Bocko
  Ján Drotár
  Ján Džamba - zástupca starostu
  Stanislav Džamba
  Róbert Džunda
  Jana Gduľová
  Dušan Kaľata
  Ivan Lövinger

 • Obecná rada:
  Ján Džamba
  Stanislav Džamba
  Pavol Bocko

 • Hlavný kontrolór obce: Ing. Daniela Olahová

Fotogaléria z 1. zasadania 15.12.2014