Vymedzenie územia katastra obce Malcov


Rozloha obce Malcov je 18,94 km˛. Na tejto rozlohe žije v obci 1 438 obyvatelov. Hustota zaludnenia je 76 obyvatelov / na 1 km˛ (k 31.12.2004).

Fyzickogeografická poloha

Kataster obce patrí do Západných Vonkajších a Východných Vonkajších Karpát. V rámci oblasti Východné Beskydy do katastra obce zasahujú dva geomorfologické celky. V severovýchodnej casti katastrálneho územia obce leží cast Lubovnianskej vrchoviny a v južnej casti katastrálneho územia obce sa rozprestiera cast pohoria Cergov. V rámci oblasti Nízke Beskydy centrálnu cast katastra obce vyplna Ondavská vrchovina. Priemerná nadmorská výška katastrálneho územia obce je 450 m.n.m.

Administratívna poloha

Katastrálne územie obce sa nachádza v severozápadnej casti okresu Bardejov v Prešovskom kraji. Na severozápadnej strane extravilán obce hranicí s Polskou republikou. Dlžka tejto hranice je približne 2,5 km. Západne od Malcova sa nachádza obec Lenartov, severne obec Snakov, na juhu sú obce Livov a Livovská Huta, východne od Malcova sa nachádza obec Lukov a severovýchodne Gerlachov.

Dopravná poloha

Cez obec Malcov prechádza cesta I. triedy v smere Bardejov – Stará Lubovna – Poprad. Katastrálnym územím obce neprechádza železnicná trat, nenachádza sa tu železnicná stanica. Z dopravného hladiska významné postavenie v obci má len autobusová doprava.

Kartografická poloha

Stred obce leží v Ondavskej vrchovine, v intraviláne obce. Jeho zemepisné súradnice sú : 21°03´45´´ východnej zemepisnej dlžky a 49°18´20´´ severnej zemepisnej šírky. Najsevernejší okrajový bod katastrálneho územia obce leží na štátnej hranici, t.j. na hranici obce s Polskou republikou v Lubovnianskej vrchovine. Jeho zemepisné súradnice sú : 21°01´30´´ východnej zemepisnej dlžky a 49°20´52´´ severnej zemepisnej šírky. Najjužnejší okrajový bod katastra obce leží v Cergove a jeho zemepisné súradnice sú : 21°04´35´´ východnej zemepisnej dlžky a 49°15´48´´ severnej zemepisnej šírky. V Cergove leží aj najvýchodnejší okrajový bod katastrálneho územia obce so zemepisnými súradnicami : 21°01´37´´ východnej zemepisnej dlžky a 49°16´20´´ severnej zemepisnej šírky. Najvýchodnejší okrajový bod katastra obce sa nachádza v Ondavskej vrchovine. Jeho zemepisné súradnice sú : 21°04´50´´ severnej zemepisnej šírky. katastralna mapa Vymedzené katastrálne územie obce Malcov