Obec a krajina

Pozývame vás na prehliadku obce Malcov,

ktorá je od dávnych čias rozložená v údolí Večného potoka a Veľkého rybného potoka. Na dolnom konci ich priberá riečka Topľa a putujú spoločne pod jej menom.
Naša obec sa nachádza na severovýchode Slovenska, patrí do Prešovského kraja, historicky je súčasťou Šariša, jeho severozápadnej časti s okresným mestom Bardejov. Obec sa tiahne v dĺžke 3,7 kilometrov. Okolité vrchy dotvárajú nádhernú panorámu obce, ktorá sa rozprestiera na ploche 1894 hektárov. Zo severnej strany chráni obec Stoličná hora, ktorá je opradená povesťami. Z protiľahlej strany sa tiahne Veľká hora a Humbark. Aj ďalšie lokality, napríklad Chodník, Veľké a Malé Rybné, Labašanky, sú vyhľadávané turistami, hubármi, poľovníkmi a obdivovateľmi prírody.
Každá lokalita je jedinečná a pôsobivá, či sú to brezové háje na Veľkej hore a Humbarku, hrabový les na Stoličnej hore, rozsiahle lúky a množstvo lesnej zveri. Z okolitých kopcov je nádherný výhľad na obec a jej okolie. Upúta nás aj urbanistická stránka obce, čo svedčí o pracovitosti a vkuse jej obyvateľov.
Kto pozná Malcov, vie, aký je nádherný v zime a dostatok snehu zaručuje veľký výber trás pre bežecké lyžovanie. Pre letné vychádzky si môžeme vybrať trasu pozdĺž Veľkého rybného potoka alebo kratšiu trasu popri Večnom potoku, ktorý vytvára zaujímavé zákutia, pripomínajúce horské prostredie s príjemným sviežim vzduchom a vôňou ihličnanov po jeho pravej strane. Z druhej strany rastie zmiešaný les a strmý breh, ktorý prechádza k vrcholu Stoličnej hory. Potok lemujú obrovské balvany, ploché pieskovce a miestami temné hlbočiny. Zurčanie a rozprávanie potoka vytvára obľúbené miesto pre rodinné stretnutia spojené s oddychom. Je to neďaleko, len v hornej časti obce. Šesť vysokých líp vie o tom všetko ...

U nás nájdete...

V obci sú dva kostoly. Gréckokatolícky chrám pochádza z roku 1338 a je zasvätený Stretnutiu Pána so Simeonom.
Konsekrácia novostavby rímskokatolíckeho kostola, ktorý je zasvätený Sedembolestnej Panne Márii, sa konala 11. augusta 2002 . Históriu obce si pamätá aj obrovská košatá lipa pri základnej škole, ktorej vek je okolo sto rokov.
K miestnym špecialitám patrí mačadlo s hubami, ktoré nechýba ani na štedrovečernom stole a pečené zemiakové kiški. Malcovčanom záleží na tom, aby tí, ktorí Malcov navštívia, mali dobrý pocit a možno aj túžbu obec a jej nádherné okolie bližšie spoznať. V tejto publikácii chceme Malcov priblížiť verejnosti a jej rodákom pripomenúť domov. Určite sú hrdí na to, že v Malcove majú rodné korene.