Humánnogeografické pomery katastrálneho územia Obce Malcov


Vývoj obyvateľstva

Počet obyvateľov obce Malcov v rokoch sčítania ľudu.
Rok 186918801890190019101921193019501961
Počet obyv. 8088137687416857989039601121
Rok 19701980199119982001
Počet obyv. 11521248132513931410
Zdroj: Retrospektívny lexikón, 1978.

Počet obyvateľov obce Malcov v rokoch 1990-2004 (k 31.12.)
Rok 199019911992199319941995199619971998
Počet obyv. 131313251355135813731377138513911393
Rok 199920002001200220032004
Počet obyv. 140213991410141314221438
Zdroj: Obecný úrad v Malcove

Prirodzený prírastok a úbytok obyvateľstva obce Malcov v rokoch 1995-2004 (k 31.12.)
Rok 1995199619971998199920002001200220032004
Počet narodených obyvateľov 10221718231222202128
Počet zomretých obyvateľov 515181912128121012
Prirodzený prírastok/úbytok 57-19110148116
Zdroj: Obecný úrad v Malcove

Migračný pohyb obyvateľstva obce Malcov v rokoch 1995-2004 (k 31.12.)
Rok 1995199619971998199920002001200220032004
Počet prisťahovaných obyvateľov 8212158105473
Počet vysťahovaných obyvateľov 920141210138993
Migračné saldo -117-7-2-3-3-5-20
Zdroj: Obecný úrad v Malcove

Celkový pohyb obyvateľstva obce Malcov v rokoch 1995-2004 (k 31.12.)
Rok 1995199619971998199920002001200220032004
Prirodzený prírastok/úbytok 57-191101481116
Migračný prírastok/úbytok -117-7-2-3-3-5-20
Celkový prírastok/úbytok 48629-3113916
Zdroj: Obecný úrad v Malcove

Štruktúra obyvateľstva obce Malcov podľa pohlavia a veku v roku 2001 (k 31.12.)
Veková skupina Muži Ženy Spolu
0 – 4 r. 28 25 53
5 – 9 r. 42 37 79
10 - 14 r. 54 40 85
15 - 19 r. 59 49 108
20 - 24 r. 60 52 112
25 – 29 r. 67 61 128
30 – 34 r. 65 56 121
35 – 39 r. 61 52 113
40 – 44 r. 58 47 105
45 – 49 r. 58 52 110
50 – 54 r. 46 42 88
55 – 59 r. 40 38 78
60 – 64 r. 32 37 69
65 – 69 r. 24 27 51
70 – 74 r. 22 26 48
75 – 79 r. 15 21 36
80 – 84 r. 7 11 18
85 – 89 r. 1 4 5
90 – 94 r. 0 2 2
95 r. a viac 0 1 1
spolu 730 680 1410
Zdroj: Obecný úrad v Malcove