Aktuality


sekcia
OZNAMY dátum pridania: 29.5.2017
sekcia
OZNAMY dátum pridania: 25.5.2017

eSlužby pre obyvateľov

Vážení občania, naša obec sa úspešne zapojila do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM). Výrazným benefitom pre Vás, občanov, je dostupnosť ...

sekcia
OZNAMY dátum pridania: 24.5.2017

Zasadnutie OZ 29.5.2017

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce ...

sekcia
FINANCIE dátum pridania: 26.4.2017

Záverečný účet Obce Malcov a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet ObceMalcov a rozpočtové hospodárenie za rok 2016  

sekcia
ŽIVOT V OBCI dátum pridania: 12.4.2017

Deň narcisov 2017

Aj keď počasie bolo chladné a premenlivé, vôbec neodradilo dobrovoľníkov, aby  dňa 7. apríla 2017 v rámci 21. ročníka Dňa narcisov vyšli do ulíc našej obce ...

sekcia
ŽIVOT V OBCI 2017 dátum pridania: 20.2.2017

Výročná členská schôdza ZO ÚŽS v Malcove

V čase, keď sa rok s rokom opäť schádza, stretli sa aj členky ÚŽS, aby  hodnotili činnosť ZO za uplynulý rok 2016. Úvod nám svojím milým vystúpením ...

sekcia
ŠKOLSTVO dátum pridania: 7.2.2017

Karneval v materskej škole

  „Fašiangy sú obdobím zábav, veselíc a karnevalov.“ To vedia už aj deti v materskej škole a preto sa už dlho tešili kým prišiel. Ten ...

sekcia
OZNAMY dátum pridania: 25.1.2017

Správne poplatky pri zápise motorového vozidla

Správne poplatky pri zápise motorového vozidla