Navigácia

Obsah

Správy

Pozvánka

Výbor Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Malcove pozýva všetkých svojich členov na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 21. februára 2019 o 14.00 hod. v reštaurácii v Malcove.
Predsedníčka ZO JDS
Mária Džundová

celý text

ostatné, aktuality | 15. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR 2019

obecmalcov@mail.t-com.sk
celý text

ostatné, aktuality | 7. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov


ostatné, aktuality | 4. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Ochutnávka zabíjačkových špecialít 2.2.2019

Pozvánka
celý text

ostatné, aktuality | 28. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Registrácia chovu ošípaných

Pokyny k registrácii chovu ošípaných celý text

ostatné, aktuality | 23. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
O Z N A M 1

O Z N A M

Slovenská nezávislá výskumná spoločnosť MEDIAN SK v súčasnosti realizuje prestížny medzinárodný výskum „Politické postoje“.
Cieľom výskumu je získať informácie o predstavách obyvateľov SR týkajúcich sa domácej a medzinárodnej politickej situácie.
Anketári spoločnosti budú v období od polovice januára 2019 až do konca februára 2019 kontaktovať domácnosti v našej obci, aby sa niektorí členovia domácnosti zúčastnili tohto výskumu.
Výskum je anonymný.
Pokiaľ si prajete získať ďalšie informácie o výskume, môžete kontaktovať agentúru MEDIAN SK na tel. čísle +421 914 111 173 alebo na adrese politicke.postoje@median.sk
celý text

ostatné, aktuality | 15. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Harmonogram zberu odpadu na rok 2019


ostatné, aktuality | 5. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Slovenská pošta - oznam

Pošta Malcov - Oznámenie o trvalej zmene hodín pre verejnosť celý text

ostatné, aktuality | 3. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Komunálne voľby 2018

Zápisnica MVK o výsledku volieb celý text

ostatné, aktuality | 11. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Odpočet verejnej funkcie

Odpočet verejnej funkcie starostu obce Malcov celý text

ostatné | 6. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o ukončení plynofikácie obce Malcov

S potešením a určitou dávkou vďaky za ústretovú spoluprácu so spoločnosťou SPP-distribúcia, a.s. Bratislava oznamujeme všetkým zainteresovaným subjektom (fyzickým osobám i právnickým osobám), ktoré sa nachádzajú na území obce Malcov, že problematika plynofikácie obce Malcov spojená s procesom zabezpečenia distribúcie bola úspešne ukončená a od mesiaca október 2018 je v obci zabezpečená aj distribúcia zemného plynu.
Od tejto chvíle preto môže každý záujemca o distribúciu plynu do svojej domácnosti alebo pre účely podnikania požiadať spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. Bratislava o pripojenie.
Postupnosť krokov procesu pripojenia je podrobne popísaný v priloženom letáku, ktorý je potrebné si pozorne prečítať. V prípade, ak by vznikali nejaké nejasnosti v postupe pre pripojenie, obec môže byť nápomocná pri vyplnení žiadosti, ak o to bude záujem. Je potrebné však pripomenúť a zdôrazniť, že v danom prípade sa nejedná o výkon verejnej moci, ani o výkon samosprávnych činností, na ktoré by bola obec povinná podobne ako je tomu v prípadoch žiadateľov o pripojenie na odber elektriny alebo vody.
Žiadosť o pripojenie je individuálne (súkromné) rozhodnutie každého, kto sa pre takýto postup rozhodne so všetkými právami a povinnosťami vrátane zabezpečenia všetkých podkladov požadovaných pre proces pripojenia. Obec má však záujem na tom, aby sa proces urýchlil, preto ponúkame „pomocnú ruku“ pre tých, ktorí o to prejavia záujem.
Po rozbalení správy nájdete ako prílohu aj vzor žiadosti o pripojenie s jednoduchým popisom.

starosta obce
JUDr. Stanislav Gernát
celý text

ostatné, aktuality | 10. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Seniori pozor! Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov !

Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby neposielali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže ísť o podvodníkov a zlodejov.
V ostatnom období sú zaznamenávané prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia) volajú starším osobám a predstavujú sa ako ošetrujúci lekári ich príbuzných. Seniorov kontaktujú telefonicky v neskorých nočných hodinách alebo skorých ranných hodinách a oznámia im, že ich príbuzný spôsobil dopravnú nehodu, leží v nemocnici, nemôže komunikovať, lebo si pri nehode odhryzol jazyk a súrne potrebuje peniaze. Páchatelia volajú niekoľkokrát za sebou, aby znemožnili seniorovi preveriť, či skutočne volá ich príbuzný. Žiadajú, aby peniaze poslali po taxikárovi alebo poslali neznámej osobe cez službu Western Union (najmä prostredníctvom Poštovej banky), príp. ich osobne priniesli na určené miesto a odovzdali osobe, ktorá zariadi všetky potrebné veci, najmä to, že nehoda nebude hlásená polícii.
Policajný zbor preto upozorňuje seniorov, aby si vždy overili, či naozaj ich telefonicky kontaktuje ich príbuzný alebo lekár, či iná osoba, ktorá sa predstavila v telefóne. Zároveň vyzýva seniorov, aby nedávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, aby nevyberali úspory zo svojich účtov pre cudzie osoby, aj keď pôsobia dôveryhodne.
V nemalej miere sú Policajným zborom zaznamenávané aj prípady, kedy páchatelia oslovujú seniorov ako pracovníci elektrární, vodární, plynární, sociálnych úradov, či iných inštitúcií, ktorí prišli vrátiť preplatok, vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť dôchodok alebo kontrolujú stav elektromeru a podobne. Tiež vystupujú ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu do nemocnice a následne pýtajú peniaze na operáciu ich príbuzného, ktorý mal dopravnú nehodu s kamiónom a leží v nemocnici v kritickom stave. V neposlednom rade páchatelia vystupujú ako podomoví predajcovia a ponúkajú na predaj tovar (vlnené prikrývky, masážne stroje, zdravotnícke pomôcky, hrnce, nože) a ponúkajú tovar seniorom za výrazné zľavy alebo darčeky zadarmo.
V tejto súvislosti Policajný zbor ďalej upozorňuje, že podvodníci a zlodeji ovládajú veľa spôsobov a manipulačných techník ako získať dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli ich okradnúť. Preto Policajný zbor vyzýva seniorov, aby nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote, nevyberali pred nimi peniaze a nerozmieňali im bankovky, ak keď pôsobia dôveryhodne.
celý text

ostatné, aktuality | 10. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Porucha verejného rozhlasu

Porucha verejného rozhlasu na Kurnackej ulici celý text

ostatné | 6. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Historické fotografie z obce Malcov

Hľadáme ďalšie historické fotografie z našej obce celý text

ostatné, aktuality | 25. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Cestovný poriadok od 1.5.2018

Cestovný poriadok od 1.5.2018 - linka 701419 Bardejov - Livovská Huta celý text

ostatné | 20. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Malcov - oznam

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Malcov celý text

aktuality | 25. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Nedeľa na ľade

Nedeľa na ľade celý text

ostatné, aktuality | 5. 3. 2018 | Autor: Správce Webu