Aktuality


sekcia
OZNAMY dátum pridania: 20.11.2017

Rozpis sv. omší v Rímskokatolíckom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Malcove

Pondelok     20.11.2017           Utorok     21.11.2017 17:30 Za + z rod. Džundovej a ...

sekcia
OZNAMY dátum pridania: 10.11.2017

O Z N A M

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie ...

sekcia
POLITIKA dátum pridania: 6.11.2017

Hlasovanie vo volebnom okrsku Malcov vo voľbách do VÚC 4.11.2017

Počet voličov zapísaných v zozname voličov ...................................................................... 1 128 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ...

sekcia
OZNAMY dátum pridania: 24.10.2017

Voľné pracovné miesto

     Obec Malcov ponúka voľné pracovné miesto : Pracovné zaradenie :  kurič budova TJ Javorina Malcov. Platové zaradenie: podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní ...

sekcia
OZNAMY dátum pridania: 23.10.2017

VZN č. 1/2017 a VZN č. 2/2017 - návrh

Návrh VZN č. 1/2017 o dani z nehnuteľností Návrh VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za TKO

sekcia
ŽIVOT V OBCI dátum pridania: 2.10.2017

Valali v mesce - poďakovanie

     Ctení čitatelia, milí občania Malcova,        V nedeľu 1. októbra 2017 v popoludňajších hodinách sa niektorí obyvatelia našej obce ...

sekcia
AKTUALITY dátum pridania: 23.8.2017

Prenájom sály KD v Malcove

     Obecný úrad v Malcove oznamuje obyvateľom obce Malcov, ako aj ostatným záujemcom o prenájom sály kultúrneho domu (KD) v Malcove následovné: ...

sekcia
AKTUALITY dátum pridania: 8.8.2017

Oznam

     Obecný úrad (OcÚ) v Malcove v zastúpení starostom obce úctivo  ž i a d a  obyvateľov obce, aby v prípadoch osôb pracujúcich v rámci MOS ...