Chodci - bezpečne cez cestu!

2.12.2015 - Oznamy Autor:

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejov


V Ý Z V A

 

Zima je špecifickým obdobím  pre účastníkov  cestnej premávky.

V tomto období sa venuje zvýšená pozornosť predovšetkým chodcom, ako najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky. V praxi sa stretávame s prípadmi, kedy chodci nepoznajú pravidlá cestnej premávky a nevedia správne prechádzať cez cestu.

·        Dážď, hmla a sneh znižujú viditeľnosť na prechodoch pre chodcov, na cestách, mokrá vozovka zvyšuje riziko vzniku dopravných kolízií a nehôd

·        „Vidieť a byť videný“ je dôležité pre chodcov, cyklistov a vodičov motorových vozidiel

·        Dbajte viac o svoju bezpečnosť a nezabúdajte na používanie reflexných prvkov

·        Každý z účastníkov cestnej premávky môže svojim zodpovedným prístupom predísť nešťastiu na cestách

Cieľom všetkých aktivít v tomto zimnom období je predovšetkým preventívne pôsobiť a upovedomiť chodcov a vodičov motorových vozidiel o povinnostiach, ktoré im vyplývajú zo zákona o cestnej premávke, ako účastníkom cestnej premávky.

 

Preto nezabúdaj, reflexný prvok

Ti môže zachrániť život !

                                        POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ