Rozpracované projekty Obce Malcov

20.7.2010 - aktualizovane 24.4.2013 - Aktuality Autor: admin

O b e c    M a l c o v

 

 

 

Rozpracované projekty na roky 2011 - 2014

 

 

Názov projektu

Realizácia

 

Plynofikácia obce Malcov

 

 

 

-         žiadosť obce o napojenie plynu bola v mesiaci august 2010 schválená SPP, a.s. Bratislava

-         realizácie plynofikácie obce sa začala v marci 2013

 

 

Kanalizácia obce Malcov

 

 

 

-         prebehlo už územné konanie a dňa 11.9.2009 bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby kanalizácie

-         v roku 2011 prebehlo stavebné konanie a bolo vydané stavebné povolenie