Realizované akcie Obce Malcov od roku 2007 z vlastných zdrojov obce

20.7.2010 - Financie Autor: admin


Realizované akcie r. 2007 - 2010 z vlastných zdrojov obce 

Názov akcie/projektu

Náklady na akciu 

Asfaltovanie chodníkov pri KD a MŠ

14.121,50

Výmena okien a dverí na OcÚ + spoluúčasť pri zriadení bankomatu SLSP

11.866,07

Nové označenie ulíc

120,00

Zhotovenie schodov na moste na Farskej ulici

700,00

Sfunkčnenie tréningového futbalového ihriska + údržba futbalového areálu + zakúpenie motorovej kosačky

6.500,00

Výstavba novej plynofikovanej kotolne   MŠ

16.793,00

Výstavba novej plynofikovanej kotolne   OcÚ

20.000,00

Výmena okien a dverí MŠ + oprava prístreškov

41.326,00

Zakúpenie šport. náradia - fitnes pre ženy

1.099,61

Rozšírenie NN siete na rómsku osadu

1.927,58

Úprava cesty na rómskej osade

1.715,40

Modernizácia kuchyne MŠ (umývačka riadu, nerezové stoly)

3.451,25

Autobusová čakáreň na križovatke

1.000,00

Príspevok na opravu Gréckokatolíckeho chrámu

6.639,00

Príspevok na dokončenie Rímskokatolíckeho chrámu

5.000,00

Spolu EUR

132.259,41

Spolu  SKK

3.984.447,00