Schválené a realizované projekty Obce Malcov od roku 2007 z fondov EÚ a ŠR SR

20.7.2010 - aktualizovane 13.10.2010 - Financie Autor: admin

Schválené a realizované projekty od r. 2007  z fondov Európskej únie,   Štátneho rozpočtu SR a vlastných zdrojov obce


 

 

Názov projektu

 

Termín

realizácie

 

Náklady

na projekt

Vlastné

zdroje

5 %

Zdroje z

EÚ, ŠR SR

 

95 %

Internetizácia knižnice

2008

709,35

111,86

597,49

Dotácia na obnovu knižničného fondu

 

2010

 

385,00

 

50,00


335,00

Rekonštrukcia ZŠ – 3 pavilóny + prístavba vstupu

2009 -

2010

 

1.031.670,71

 

51.583,54

 

980.087,17

Rekonštrukcia a nadstavba

požiarnej zbrojnice

2010 -

2011

 

265.148,24

 

13.257,41

 

251.890,83

Modernizácia  obecného

rozhlasu - bezdrôtový

 

2010 -

 

26.555,00

 

13.275,00

 

13.280,00

Komunitná sociálna práca

v obci Malcov

2007 -

2010

 

34.123,35

 

1.706,17

 

32.417,18

Modernizácia verejného

osvetlenie

2010 -

2011

 

245.930,60

 

12.296,53

 

233.634,07

Regenerácia sídiel

- chodníky, detské ihrisko,

lávka cez potok, autobusová

zastávka, parková zeleň,

asfaltová cesta na Farskej ulici

 

2010

   -

2011

 

 

 

 

 

458.572,98

 

 

 

 

 

25.928,65

 

 

 

 

432.644,33

 

Terénna sociálna práca

v obci Malcov

2010 -

2012

 

23.520,00

 

1.176,00

 

22.344,00

Spolu EUR

2.086.615,23

119.385,16

1.967.230,07

Spolu SKK

62.861.370,40

3.596.597,30

59.264.773,10