Plynofikácie obce

8.3.2016 - aktualizovane 14.3.2016 - Rozvoj obce Autor:

Oznamujeme obyvateľom obce, že v rámci 2. etapy plynofikácie obce Malcov je možnosť zriadenia plynofikácie rodinného domu u tých, ktorí doposiaľ tak neurobili.

Podrobný postup zriadenia plynofikácie rodinného domu TU.

Záujemcovia o bližšie informácie budú mať možnosť zúčastniť sa zhromaždenia obyvateľov obce k danej problematike v piatok 11.3.2016 o 18.30 hod. v kultúrnom dome.

JUDr. Stanislav Gernát, starosta obce