OZNÁMENIE o prerokovaní Zadania pre Územný plán obce Malcov