K o m i n á r

3.11.2016 - Oznamy Autor:

Vážení občania,

Bardejovskí kominári ponúkajú v našej obci profesionálne čistenie a kontrolu komínov v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra č. 401/2007 Z.z.. Podľa tejto vyhlášky je kontrolu komína potrebné vykonať raz za štyri mesiace, ak je do komína napojený spotrebič na tuhé palivo a raz za dvanásť mesiacov, ak je do komína napojený spotrebič na plynné palivo. Súčasťou kontroly je vystavenie  potvrdenia o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu, ktoré je vyžadované napr. poisťovňami pri poistení domu a majetku v prípade škodových udalosti. Kominári taktiež vykonávajú frézovanie dechtu a poskytujú odborné poradenstvo.

V prípade záujmu o kominárske služby sa môžete nahlásiť na obecnom úrade alebo na tel.č. 0902 222 621, 0903 914 827, alebo emailom: kominarbj.@gmail.com

leták