Dotácia na obnovu knižničného fondu z FPU

18.1.2017 - Oznamy Autor:

Na základe zmluvy  č. 16-613-03590  bola Obci Malcov poskytnutá dotácia z Fondu na podporu umenia  vo výške 1.000,- € na obnovu knižničného fondu – nákup knižničného fondu. V zmysle článku 5 ods. 3 zmluvy Obec Malcov z vlastných zdrojov zakúpila knihy za 205,06 €.

Z  prostriedkov dotácie na rok 2016 a príspevku z rozpočtu Obce Malcov bol  knižničný fond našej knižnice  doplnený o tituly  pre všetky kategórie čitateľov. Pri kúpe sme vychádzali zo záujmov čitateľov. Taktiež sme obohatili knižný fond o žiadané knihy.  

Celkom bolo zakúpených 142 knižných jednotiek, a to v pomere:

·      krásna literatúra pre deti a mládež – 47 kníh, z toho z dotácie 45 a z vlastných zdrojov 2

·      náučná literatúra pre deti a mládež – 9 kníh, z toho z dotácie 9

·      krásna literatúra pre dospelých – 64 kníh, z toho z dotácie 45 a z vlastných zdrojov 19

·      náučná literatúra pre dospelých – 22 kníh, z toho z dotácie 17 a z vlastných zdrojov 5