Výročná členská schôdza ZO ÚŽS v Malcove

20.2.2017 - Život v obci 2017 Autor:

V čase, keď sa rok s rokom opäť schádza, stretli sa aj členky ÚŽS, aby  hodnotili činnosť ZO za uplynulý rok 2016. Úvod nám svojím milým vystúpením spríjemnili deti pod vedením pani riaditeľky MŠ Oľgy Ronďošovej.

 Pracovné stretnutie otvorila podpredsedníčka ZO ÚŽ Zdenka Jakubová, privítala starostu obce JUDr. Stanislava Gernáta, zástupcu starostu Jána Džambu, poslankyňu OZ Janu Gduľovú i všetkých zúčastnených.  Správu o činnosti predniesla predsedníčka ZO ÚŽ v Malcove Renáta Švecová-Babovová.

 Okrem iného podotkla, že Únia žien Slovenska spája ženy rôznych záujmov z rôznych vekových kategórií. Jej činnosť je široko zameraná a umožňuje členkám realizovať vlastné projekty a aktivity z oblastí, na ktoré majú talent a ktoré sú im blízke. Cieľom je vystúpiť s vlastnými skúsenosťami, vedomosťami, ale i s vlastnými výrobkami a odovzdávať tak svoje poznanie ďalším. Organizácia nie je uzavretou spoločnosťou, to znamená, že privítame každú záujemkyňu.

 

Pozitívne hodnotila účasť členiek na divadelnom predstavení Jana z Arku v DJZ Prešov, organizáciu veľkonočnej výstavy kraslíc a dekorácií v KD Malcov, kde prezentovali svoju zručnosť a výsledky šikovných rúk nielen dospelí, ale aj deti a mládež, pomoc pri výzdobe a organizácii jarnej veselice spojenej s vydávaním chutných zabíjačkových špecialít, ktoré pripravili naši muži i pani kuchárky v reštaurácii. Ocenila zapojenie sa členiek do výstavy Čaro kraslíc v Bardejove, kde svojou tvorivou prácou reprezentovali našu obec. Osobitné poďakovanie venovala všetkým, ktorí prispeli dobrovoľným finančným príspevkom Lige proti rakovine v rámci Dňa narcisov a to sumou 751,50 eur, o vyzbieranie ktorej sa pričinili aj členovia JDS a žiačky ZŠ Malcov. Spomenula stavanie mája, pietnu spomienku spojenú s položením vencov pri príležitosti 71. výročia víťazstva nad fašizmom a ukončenia II. svetovej vojny i ďalšie podujatia. Poďakovala vedeniu obce za spoluprácu, ústretovosť a svojim členkám za aktívny prístup k dianiu v obci.

 Schôdza pokračovala prednesením správy o hospodárení pokladníčkou ZO Mgr. Máriou Kramárovou, oboznámením sa so správou revíznej komisie p. Danou Jakubovou a obdarovaním našich jubilantiek sláviacich v tomto roku životné jubileum.

 

V diskusii vystúpili pán starosta i zástupca starostu obce, poďakovali členkám za pomoc pri organizovaní obecných akcií  a vyzvali ich na aktívnu účasť pri ďalších podujatiach. V závere bol predložený a pripomienkovaný plán práce.

 Milé ženy, často máme dojem, že sme neviditeľné, nepovšimnuté, nedocenené. Kolotoč našej bežnej práce sa považuje za samozrejmý, rutinný, bezvýznamný, ba priam povinný. Ale uvedomme si, že je to práve naopak. Svojou mravenčou prácou staviame veľké diela, hoc za cenu obetí, robíme každodenné maličkosti, hoc nás nikto nevidí a nečakáme za to uznanie. My ženy sme ako veľkolepé staviteľky, aj keď na našich dielach nie sú vyryté naše mená, aj keď práve teraz nevidíme, aký bude výsledok. Hoci sme slabé a krehké, na našich pleciach je množstvo každodenných povinností, starostí a zodpovednosti. Je však pravdepodobné, že jedného dňa svet bude žasnúť nielen nad tým, čo robíme, ale aj nad radosťou a krásou, ktorou sme svet obdarovali.

 Buďme požehnaním pre tento svet, učme ľudí byť lepšími a učme ich pravým ľudským hodnotám.

(foto)