O avrikidňipen andro organi le samospravnone krajengere - Informacija vaš o voličis

28.6.2017 - Oznamy Autor:

O avrikidňipen

andro organi le samospravnone krajengere

Informacija vaš o voličis

I

Datumos the časos, kana o avrikidňipen ačhel

O avrikidňipen andro organi le samospravnone krajengere ačhel

sombatone andro ďives 4. novembris  2017 le 7:00 orendar dži 22:00 ori

II

O čačipen te kidel avri

O čačipen kaj te kidel avri andro organi le samospravnone krajengere hin le občanos la Slovenskona republikakero the le avrethemeskeres, so les hin permanentno bešiben andro foros gav, so perel andre le samospravnone krajoskeri phuv (územie samosprávného kraja), abo saves hin permanentno bešiben andro slugadžengero obvodos, so perel vaš e chasna le avrikidňipnaskeri andro organi le samospravnone krajoskere andre leskeri phuv (územie) (dureder ča "le samospravnone krajoskero bešutno") u najnasigeder andro ďives, kana o avrikidňipen ačhel, dochudela 18 berš.

Kana le dženes nane čačipen kaj te kidel avri:

? te leskeri osobno sloboda hiňi odcirdľi le zakonostar, bo kampel te arakhel o sakonedženengero (verejno) sasťipen,

? te o dženo hin andre bertena, bo kerďa varesavo igen baro phujiben.

III

O čačipen te ačhel avrikidno

Sar bičhado vaš le samospravnone krajoskero ačhaďipen šaj ačhel avrikidno o bešutno, so les hin permanentno bešiben andro foros gav abo andro slugadžengero obvodos, so perel andre phuv (územie) le avrikidňipnaskere obvodoskero, andre savo jov kandidinel, u najnasigeder andro ďives, kana o avrikidňipen ačhel, dochudela 18 berš.

Sar le samospravnone krajoskero predsedas šaj ačhel avrikidno o krajoskero bešutno, savo najnasigeder andro ďives, kana o avrikidňipen ačhel, dochudela 25 berš.

Kana le dženes nane čačipen, kaj te ačhel avrikidno:

? kana o dženo hin andre bertena (ov chudňa ajso trestos, hoj leske odile leskeri sloboda),

? o dženo ačhiľa pravomocnones odsudzimen vaš oda, hoj džanindos kerďa varesavo trestno keriben, te kada, hoj les odsudzinde, na ačhiľa zaučhardo,

? le dženeske odcirdle e zor kaj te te kerel pravna keribena.

IV

Sar te del hlasos

O voličis šaj kidel avri ča andro foros gav, kaj permanentnones bešel, andro avrikidňipnaskero okrskos, kaj hino zapisimen andre le voličengero soznamos.

O voličis musaj, kana avel andro avrikidňipnaskero kher, te presikhavel la okrskovona komisijake leskeri identita pal kada, hoj anglethovel leskero občiansko preukazis abo o doklados pal o bešiben vaš o avrethemeskero.

Paľis e okrskovo avrikidňipnaskeri komisija zakerekinela le voličeskero šorakero numeros andre le voličengero soznamos the dela avri le voličes duj avrikidňipnaskere kartki - e avrikidňipnaskeri kartka vaš o avrikidňipen andro ačhaďipen the e avrikidňipnaskeri kartka vaš o avrikidňipen le predsedaskero le samospravnone krajoskero the čuči kopertka, pre savi hiňi uradno pečiatka le foroskeri gaveskeri (le foroskeri abo le foroskere kotoreskeri pečiatka). O voličis potvrdzinel, hoj rešľas o avrikidňipnaskere kartki andre le voličengero soznamos leskere vlastnovasteskere podpisoha.

Sako voličis musaj anglo avrikidňipen te džal andro osobitno than, kaj pes pririchtinen o avrikidňipnaskere kartki. Le voličiske, so na džala andro osobitno than, kaj pes prikeren o avrikidňipnaskere kartki, e okrskovo avrikidňipnaskeri komisija nadomukhela te del hlasos.

Pre avrikidňipnaskeri kartka vaš o avrikidňipen andro ačha