22., 25. a 28. august 2017 - prerušenie distribúcie elektriny v celej obci