Deň rodiny

5.8.2017 - Aktuality Autor: starosta

Milí spoluobčania,

 

      Dňa 30.7.2017 bolo zorganizované spoločensko-duchovno -kultúrne podujatie v našej obci - v športovom areáli TJ Javorina Malcov - Deň rodiny.

     Spoločné stretnutie rodín, detí, dospelých začalo  svätou liturgiou o 10.30 hod. Popoludní sme boli svedkami detskej a rodinnej šou s Kúzelníkom Wolfom, nuž a potom sme si mohli vypočuť zaujímavé a oživujúce vystúpenie hudobnej skupiny TRAKY z Čane. Deti mali medzitým pripravené mnohé aktivity maľovania tváre a detské hry. Celkom na záver nám naši dobrovoľní hasiči pripravili ukážku požiarneho zákroku pri hasení požiaru. Pravdaže, o občerstvenie bolo tiež postarané.

     Zo strany vedenia obce, vrátane obecného zastupiteľstva bolo vynaložené maximálne úsilie smerujúce k tomu, aby sa v obci "spojili sily" a naďalej do budúcna sa vytvárala a následne utužovala jednodnota všetkých jej obyvateľov. Je to neľahká cesta, ale je nevyhnutné  ňou vykročiť a ísť týmto smerom ďalej aj napriek niektorým hlasom, ktoré neboli za to, aby sme touto cestou kráčali.

     Bez ohľadu na všetky peripetie pred samotným podujatím si dovolím vysloviť jednoduchý a stručný názor: Záverečný potlesk po skončení svetelj liturgie zo strany zúčastnených je jasným a nespochybniteľným signálom a akýmsi prirodzeným gestom toho, že rozhodnutie o zorgnizovaní takéhoto  podujatia bolo správne. 

     Nedá mi však pripomenúť, že popoludňajšia časť Dňa rodiny aj napriek zaujímavému a vcelku atraktívnemu programu  nebola poznačená veľkým záujmom zo strany obecenstva. Je na škodu veci, ak sa nám doslova na poslednú chvíľu podarí "dotiahnúť" do obce aj atraktívnych zabávačov a hudobníkov a účasť publika je naopak nízka, ak nie mizivá. Toto je tak trošku tienistá stránka spoločného dňa rodiny.

    Zhrnuté a podčiarknuté však hovorí o tom, že akcia bola vydarené a tak, ako sa zvykne hovoriť: "Tisíc ľudí, tisíc chutí." nie každému sa dá vyhovieť.  Chcem sa záverom poďakovať všetkým tým, ktorí sa aktívne podieľali na organizovaní a samotnej príprave Dňa rodiny.Predovšetkým chcem osobitne  poďakovať tým našim poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí dávno predtým a od včasného rána pripravovali celý areál TJ Javorina. Ďakujem našim dievčatám pod vedením Mariky Labašovej, ktoré vydržali celý deň od rána zaujať naše deti a pripraviť im atrakcie počas celého dňa, ďakujem našim seniorom združeným  v JDS Malcov a našim ženám združeným v Únii žien Malcov, ktorí  bez váhania chceli,  podporili a spestrili tento deň svojou vlastnou paletou domácich koláčov a zákuskov. Ďakujem nášmu "kuchárovi" Jánovi Jackovi za výbornú mačanku i jeho pomocným kuchárom, ak ich mal /neviem, či ich mal a ak áno tak ich nebudem pre istotu menovať/. Ďakujem  zamestnancom Lesnej správy Malcov, ktorí spestrili tento deň svojimi zaujímavými a aj poučnými ukážkami zo svojho odboru. Ďakujem našim doborovoľným hasičom za výpomoc pri občerstvení i za predvedenú ukážku hasenia požiaru. Ďakujem nášmu "zvukárovi", poslancovi OZ Ivanovi Lovingerovi za prípravu ozvučenia i za sprievodné slovo počas celého dňa. V neposlednom rade ďakujem otcom duchovným Marekovi Pulščákovi, Marcelovi Štalmachovi a Marekovi Cingeľovi za ich osobitný - osobný duchovný prínos pre tento deň. 

     Záverom ďakujem  všetkým tým, ktorí nelenili a zúčastnili sa tohto dňa aj v popoludňajších hodinách, pretože  všetko to úsilie smerovalo k jednému cieľu - bolo pre ľudí. Ak som niekoho opomenul pri vyslovení vďaky za prínos pre Deň rodiny, tak nech mi to prepáči, určite to nabudúce napravím.

 

S úctou

Starosta obce