Oznam

8.8.2017 - Aktuality Autor: starosta

     Obecný úrad (OcÚ) v Malcove v zastúpení starostom obce úctivo  ž i a d a  obyvateľov obce, aby v prípadoch osôb pracujúcich v rámci MOS (Malé obecné služby) a rovnako tak aj zamestnancov obce, ktorí plnia úlohy pri kosení a čistení verejných priestranstiev   nekoordinovali  ich  činnosť a neukladali im žiadne pokyny na rozsah, spôsob i miesto jednotlivých prác z dôvodu, že za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zodpovedá starosta obce a ten je oprávnenou osobou na vydávanie akýchkoľvek pokynov pre tieto osoby.

 

     Za pochopenie a porozumenie ďakujem

 

starosta obce