Valali v mesce - poďakovanie

2.10.2017 - aktualizovane 3.10.2017 - Život v obci Autor: starosta

     Ctení čitatelia, milí občania Malcova,

 

     V nedeľu 1. októbra 2017 v popoludňajších hodinách sa niektorí obyvatelia našej obce aktívne zúčastnili spoločensko-kultúrneho podujatia v meste Bardejov pomenovaného, ako "Valali v mesce" spoluorganizovaného s Hornošarišským osvetovým strediskom Bardejov.

     Bola to jedinečná príležitosť ukázať širšiemu okruhu ľudí aj mimo Malcova, že v našej obci nezabúdame na svoju históriu, že sme schopní uchovať naše materiálne i duchovné hodnoty a čo je nie menej dôležité, že ich dokážeme zároveň aj vytvárať v našej novodobej histórii, čo si pravda, málokto uvedomuje.

     V túto nedeľu to bola naozaj jedinečná a prekrásna ukážka schopností našich ľudí, či už v remeselníctve, rezbárstve a folklóre. Dokonalá súhra všetkých tých, ktorí hájili "farby" našej obce v Bardejove dáva tušiť, že to učinili z vlastného presvedčenia  i v záujme všetkých nás. Osobitne treba vysloviť slová uznania a chvály tým "našim", ktorí na námestí v Bardejove predviedli ukážkový,  doslova profesionálny spevácky a hudobný výkon. Myslím, teda som presvedčený, že v tomto prostredí a v kontexte s duchom podujatia sme boli na najvyššej priečke aj napriek tomu, že to nebola súťaž.

     Som vďačný a chcem touto cestou vysloviť osobné poďakovanie našim najmenším reprezentantom - Nelke Malegovej, dievčatám Sárke a Zuzanke Gduľovým, Šimonovi Bilavskému, potom tým troška starším Jakubovi Petrekovi, Dominikovi Kačmárovi, Lívii Gernátovej. Rovnako  chcem poďakovať našim  Ženám ženskej speváckej skupiny Malcovčanky (p. Petríková, p. Ronďošová, p. Lamancová, p. Rišková, p Jacková, p. Hajmacherová, p. Valkučáková), pod patronátom ktorých to všetci perfektne na javisku  predviedli a ukázali, že v Malcove folklór žije a má aj svojich nádejných pokračovateľov.

     Osobne chcem na tomto mieste tiež poďakovať  aj ďalším našim majstrom remesla "Janekovi" Jakubovi, Rastislavovi Kašinovi, p. Kramárovej Márii, p.Prusákovej Helene, p.Cingeľovej Danke, p.Lovingerovej Alene za predvedené ukážky ich zručností a remesiel, ktoré rovnako nemali konkurenciu. Svoju jedinečnosť predviedol aj Radko Nálepa (vnuk Dušana Nálepu) so svojim koníkom, ktorý nie po prvýkrát ukázal, že nehodlá dedovo remeslo len tak zanechať. Rovnako mu chcem poďakovať.

     Nakoniec poďakovanie patrí aj našim ženám združeným v  JDS Malcov, ktoré sa postarali o chutné zákusky a koláče,ktoré nakuchtili pre našich ľudí na občerstvenie.  Za logistickú podporu a pomoc chcem na tomto mieste poďakovať  Ivanovi Lovingerovi.

 

    Všetkým Vám ešte raz,  srdečná vďaka. Mal som z tohto podujatia veľmi dobrý pocit. Bolo to vynikajúce.

 

Stanislav Gernát

starosta obce