Hlasovanie vo volebnom okrsku Malcov vo voľbách do VÚC 4.11.2017

6.11.2017 - Politika Autor:

Počet voličov zapísaných v zozname voličov ...................................................................... 1 128

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ....................................................................... 340

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku .................................................................................... 340

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do  zastupiteľstva  .................... 336

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu ................................. 316

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja podľa poradia na hlasovacom lístku:

1.       František Bednár – 8

2.       Ján Garaj -8

3.       Pavol Gašper – 7

4.       Andrej Gmitter – 50

5.       Peter Chudík – 104

6.       Milan Majerský – 106

7.       Eduard Markovič – 0

8.       Jozef Mihalčin – 26

9.       František Oľha – 6

10.   Miroslav Škvarek – 0

11.   Milan Šteiner – 0

12.   Jozef Šváč – 1

 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov zastupiteľstva  podľa poradia na hlasovacom lístku:

1.       Karol Billy – 14

2.       Juraj Bochňa -80

3.       Zuzana Brenišinová – 22

4.       Miroslav Bujda – 52

5.       Pavol Ceľuch – 113

6.       Albín Cina – 45

7.       Vladimír Ducár – 3

8.       Eduard Dvorščák – 7

9.       Ferdinand Exner  - 25

10.   Pavol Goriščák – 13

11.   Jozef Guliga – 22

12.   Boris Hanuščak – 90

13.   Andrej Havrilla – 41

14.   Štefan Holodik – 12

15.   Ján Huďa – 7

16.   František Hvizda – 26

17.   Ondrej Katuška – 13

18.   Jozef Kmec – 195

19.   Anton Lamanec – 36

20.   Jozef Lenart – 27

21.   Patrik Mihaľ – 200

22.   Edita Mirdaliková – 23

23.   Tomáš Molčan – 24

24.   Miroslav Mydlo – 14

25.   Vladislav Nemec – 4

26.   Vladislav Novák – 10

27.   František Oláh – 46

28.   František Paľka – 5

29.   Viera Pituchová – 18

30.   Jozef Sorád – 3

31.   Mária Spišáková – 17

32.   Ľubomír Šesták – 7

33.   Martin Šmilňák – 83

34.   Alexander Šoth – 8

35.   Marián Tiliščák – 19

36.   František Tkáč – 39

Milan Vrabeľ – 37