Návrh rozpočtu - 2018 - 2020

22.11.2017 - Politika Autor:

Návrh rozpočtu bez programovej

štruktúry na rok 2018

 

 

Návrh rozpočtu

na rok 2018

v €

Schválený

rozpočet

na rok 2018

v €

Príjmy spolu

2 040 843

 

Bežné príjmy

1 890 843

 

Kapitálové príjmy

0

 

Finančné operácie príjmové

150 000

 

Výdavky spolu

2 040 843

 

Bežné výdavky

1 877 043

 

Kapitálové výdavky

150 000

 

Finančné operácie výdavkové

13 800

 

Hospodárenie obce

0

 

 

Návrh viacročného rozpočtu bez programovej

štruktúry na roky 2019 – 2020

 

 

Rozpočet na rok 2019

v €

Rozpočet na rok 2020

v €

Príjmy spolu

1 902 446

1 910 796

Bežné príjmy

1 902 446

1 910 796

Kapitálové príjmy

0

0

Finančné operácie príjmové

0

0

Výdavky spolu

1 902 446

1 910 796

Bežné výdavky

1 888 646

1 896 996

Kapitálové výdavky

0

0

Finančné operácie výdavkové

13 800

13 800

Hospodárenie obce

0

0

 

 

 

Vyvesené: 22.11.2017

 

Zvesené: