Futbalisti Malcova majú primát

24.11.2017 - aktualizovane 27.11.2017 - Šport Autor: starosta

     Jesenná časť VI. ligy dospelých ObFZ Bardejov pozná svojho jesenného primáta. Práve naši futbalisti TJ Javorina Malcov  zúžitkovali svoje úsilie i šikovnosť v maximálnej možnej miere a stali sa víťazmi jesennej časti súťaže, keď  s 28 bodmi obsadili 1. miesto v tabuľke zo 14 - tich súťažiacich mužstiev. Nie menej zaujímavé a významné, okrem prvenstva je aj to, že naši futbalisti na domácom ihrisku v Malcove nastrieľali súperom 39 (!!!) gólov a neinkasovali ani jeden. Teda uzavreli túto časť súťaže so  skóre 39:0 (!!!) s priemerom gólov na zápas doma 5,57:0. Vážení športoví priatelia,  toto si zaslúži naozaj nielen obrovskú pochvalu, ale aj uznanie. Boli pravda aj "ťažké" chvíle, ale dôležitý je konečný výsledok a ten hovorí za všetko. Futbalu v Malcove opäť zasvietilo slnko a je dôvod na radosť i potešenie. O to viac, ak si spomenieme na časy spred dvoch rokov, kedy bol futbal v Malcove "na kolenách". Teraz naši futbalisti stoja na pevných nohách a čo je dôležité, nevzdali sa v zložitých a ťažkých časoch a vytrvali. Táto vytrvalosť im priniesla úspech. Ich úspech, pravda je aj úspechom nás všetkých, celej obce. Apoň ja to tak vnímam a teším sa z tohto úspechu rovnako, ako z každého iného, ktorý vykresľuje Obec Malcov v tých najkrajších farbách. Chcem na tomto mieste úprimne poďakovať všetkým futbalistom, ktorí vybojovali vo farbách obce toto prvenstvo a zaželať im veľa síl, odhodlania a spomínanej vytrvalosti aj do ďalších období súťaže.

      Je nevyhnutné v kontexte tohto víťastva úprimne poďakovať aj celému organizačnému tímu TJ Javorina Malcov bez nároku na poradie počnúc prezidentom klubu, trénerom, usporiadateľskej službe,  technickému a prevádzkovému personálu aj ostatným, čo podali pomocnú ruku akýmkoľvek spôsobom. Bez takýchto ľudí by  futbal v Malcove (a nielen futbal) nemal šancu prežiť. Srdečná vďaka patrí preto aj týmto ľuďom, ktorí stoja kdesi v pozadí, ale bez nich by to nešlo.

     Všetko,  čo bolo ako uznanie a poďakovanie napísané v tomto článku vyššie, sa primerane vzťahuje aj na našich futbalistov v kategórii  žiakov aj kategórii dorastu vrátane obslužného personálu, spravidla a v zásade v nezmenenej podobe. 

     Prajem všetkým, ktorí majú svoj podiel na tomto spoločnom - našom úspechu  veľa zdravia, rodinnej pohody a pokojné nadchádzajúce sviatky.

Ďakujem.


starosta obce

 

(foto)