Rekonštrukcia kultúrneho domu

17.6.2011 - Aktuality Autor:

Po 33 rokoch sa v apríli 2011 uskutočnila prvá etapa rekonštrukcie budovy a sály kultúrneho domu. V rámci rekonštrukcie sa previedla výmena elektroinštalácie, výmena všetkých stropných a bočných svietidiel, montáž nového núdzového osvetlenia,  rekonštrukcia a zateplenie celého stropu, výmena všetkých čelných a bočných okien a dverí. Bola vystierkovaná a vymaľovaná sála a chodba KD, prefarbené kovové konštrukcie v chodbe KD.

Touto rekonštrukciou sa vytvorili, skrášlili a zlepšili podmienky pre organizovanie spoločenských, kultúrnych a rodinných akcií. (foto)