Súťaž vo varení guláša

6.7.2012 - Život v obci Autor:

V opojení radosti a slnečných lúčov sa v sobotu 30. júna 2012 začala v Malcove kultúrno-spoločenská akcia obce Malcov spojená so súťažou vo varení guľáša.

            Všetko sa začalo  poobede  príhovorom a odštartovaním súťaže starostom obce Jánom Bľandom. Členovia piatich súťažných družstiev sa hneď pustili do prípravy gulášu, pre každého z nich špecifického. Obohatením bolo, že sa zapojili seniori, poľovníci, hasiči, ženy z Únie žien v Malcove i kuchárky zo Základnej školy v Malcove. Ako je už v Malcove zvykom, do nálady vyspevovali ženy miestnej speváckej skupiny Malcovčanky a pripojila sa aj folklórna skupina Lipka z Malcova.

            Chlapi sa našli pri futbale, kde medzi sebou si zmerali sily bývalí hráči TJ Javorina Malcov. Nebolo dôležité zvíťaziť, ale hlavne bolo stretnúť sa, zašportovať si, zabaviť sa a pospomínať.

            Podvečer sa začalo s ochutnávkou kvality – chutí gulášov. Každý, kto ochutnal guláš, dostal lístok a vložením do škatuľky (každé družstvo malo svoju) ohodnotil kvalitu gulášu, ktorý mu chutil najlepšie. Zvíťazilo každé družstvo, lebo počas ochutnávky cca 40 minút bolo všetkých 5 kotlíkov prázdnych. Po sčítaní hlasovacích lístkov bolo vyhodnotenie súťaže:

  1. miesto – hasiči
  2. miesto – základná škola
  3. miesto -  seniori a únia žien
  4. miesto – poľovníci

Súťaž vyhodnotili a diplomy a vecné ceny súťažiacim odovzdali starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva.

Spestrením akcie bola aj ukážka hasičskej techniky a predvedenie hasičského útoku mladými hasičmi Dobrovoľného hasičského zboru v Malcove. Mladí hasiči taktiež pripravili vatru vysokú 6 metrov, ktorá večer po zapálení osvetľovala okolie.

            Dobrá nálada, spev, zábava, ktoré doprevádzala hudobná skupina „TRIO“ pokračovala do skorých ranných hodín nasledujúceho dňa.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a organizovaní tejto akcie. (FOTO)