Výzva na predkladanie ponuky-verejné obstarávanie - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Malcov

18.5.2009 - aktualizovane 8.3.2010 - Aktuality Autor: admin

Výzva na predkladanie ponuky -  verejné obstarávanie "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Malcov" (viď.priloha)

Zverejnené dňa 18.05.2009 OcÚ Malcov.