Životné jubileum 100 rokov - Mikuláš Jaščur

9.11.2012 - Život v obci Autor:

Málo ľudí vo svete sa dožije  krásneho vysokého veku. Len niekoľko ľudí si svet váži tak, že ich nechá po sebe kráčať 100 a viac rokov. Teší nás, že aj pán Mikuláš Jaščur ako občan obce Malcov sa dožil 3. novembra 2012  krásneho životného jubilea 100 rokov. Aj keď zdravie už neslúži tak ako voľakedy, nevadí, je to daň, ktorú každý z nás musí zaplatiť. Po prijatí kytice kvetov a darčekového koša  si pán Mikuláš Jaščur zaspomínal na roky detstva i mladosti. Spolu s manželkou vychovali tri dcéry. Počas zaslúžilého odpočinku na dôchodku sa o neho stará dcéra Anna Petreková s rodinou.

Pri príležitosti životného jubilea boli oslávencovi zablahoželať starosta obce, zástupcovia obecného zastupiteľstva a obecného úradu.  (foto)