Posedenie pri príležitosti úcty k starším

16.11.2012 - aktualizovane 19.11.2012 - Život v obci Autor:

V živote človeka sú okamihy, keď si uvedomujeme, čo znamenajú roky ... i jeseň života. Ide najmä o bohaté životné skúsenosti, múdrosť, ale hlavne možnosť povedať si: žil som tak, ako som mohol, a konal tak, ako som chcel, aby iní konali. V tom spočíva zmysel nášho života. Jar, leto, jeseň i zima sa veľakrát pominú. Za tento čas sa v človeku zahalia starosti a zápasy do jedinej vety: Život je ťažký a človek sa musí poriadne obracať, aby sa mu nedal!“ a radšej už na to nechce ani myslieť. Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Od bezstarostného detstva, ktoré nemuselo byť bohaté a žičlivé, ale predsa len bolo krásne, cez detstvo detí, až po detstvo vnúčat či pravnúčat. Minú sa roky. Uprostred starostí i radostí v živote človeka, až jedného dňa je tu - staroba. Ani sa nenazdáme ako, jednoducho je tu. Ani v našej obci nezabúdame na jeseň života našich obyvateľov,  a preto každoročne organizujeme slávnostné posedenie. (foto)