Eurofondy-Rekonštrukcia a nadstavba požiarnej zbrojnice v obci Malcov

29.5.2009 - aktualizovane 13.8.2009 - Rozvoj obce Autor: OcÚ

Obec Malcov získala z Regionalného operačného programu ďalší nenavratný finančný príspevok vo výške 265 551,35 Euro (7 999 991 Sk) na rekonštrukciu a nadstavbu požiarnej zbrojnice v obci Malcov.