Rozvoj obce v rokoch 2007 - 2012 (zdroje EÚ, ŠR SR a vl. zdroje)

7.12.2012 - aktualizovane 24.4.2013 - Rozvoj obce Autor:

O b e c    M a l c o v

 

Schválené a realizované projekty  roky 2007 - 2012  z fondov Európskej únie, Štátneho rozpočtu SR a vlastných zdrojov obce

 

Názov projektu

Ter

mín

realizácie

 

Náklady

na projekt

Vlastné

zdroje

 

Zdroje z

EÚ, ŠR SR

 

 

 

Internetizácia knižnice

 

2008

 

709,35

 

111,86

 

597,49

 

Dotácia na obnovu knižničného fondu

 

2010

 

385,00

 

50,00

 

335,00

 

Rekonštrukcia ZŠ – 3 pavilóny + prístavba vstupu

 

2009 -

2010

 

1.031.670,71

 

51.583,54

 

980.087,17

 

Rekonštrukcia a nadstavba

požiarnej zbrojnice

 

2010 -

2011

 

265.148,24

 

13.257,41

 

251.890,83

 

Modernizácia  obecného

rozhlasu - bezdrôtový

 

2010 -

 

26.555,00

 

13.275,00

 

13.280,00

 

Komunitná sociálna práca

v obci Malcov

 

2007 -

2010

 

34.123,35

 

1.706,17

 

32.417,18

 

Modernizácia verejného

osvetlenie

 

2010 -

2011

 

159.988,80

 

7.999,44

 

151.989,36

 

Regenerácia sídiel

 

- chodníky, detské ihrisko,

lávka cez potok, autobusová

zastávka, parková zeleň,

asfaltová cesta na Farskej ulici

 

 

2010

   -

2011

 

 

 

 

 

458.572,98

 

 

 

 

 

25.928,65

 

 

 

 

432.644,33

 

 

Terénna sociálna práca

v obci Malcov

 

2010 -

2012

 

23.520,00

 

1.176,00

 

22.344,00

 

Obecné nájomné byty

2011 –

2014

 

620.070,89

 

44.039,05

 

576.031,84

 

Spolu EUR

 

2.620.744,32

 

 

159.127,12

 

2.461.617,20

Spolu SKK

78.952.543,38

4.793.863,61

74.158.679,77