Plynofikácia obce Malcov

28.3.2013 - Rozvoj obce Autor:

Po dlhých rokoch čakania a vybavovania sa aj v našej obci Malcov (tretia najväčšia v okrese Bardejov s počtom obyvateľov) začala realizácia  plynofikácie obce. Po  štyroch rokoch (2008 – 2011) prípravy a projektovania (dovtedy obec projekty nemala) a vydaním stavebného povolenia sa začali dňa 25. 3. 2013 výkopové a zemné práce na ulici Kurnac s uložením hlavného plynového potrubia na tejto ulici firmou RAS Sveržov.

Plynofikácia bude ďalej postupne pokračovať po ostatných uliciach  našej obce.

Žiadame občanov - obyvateľov obce, aby spôsob napojenia svojich domov a objektov konzultovali a dohodli podmienky zmluvy s projektantmi firmy RAS Sveržov, pretože každá prípojka má svoje špecifiká a možnosti. (foto)