Ocenenie žiakov a učiteľov ZŠ za reprezentáciu školy a obce - jún 2013

12.7.2013 - Život v obci Autor:

20. júna 2013 v obradnej sieni obecného úradu prijal starosta obce Ján Bľanda najúspešnejších žiakov Základnej školy v Malcove, ktorí reprezentovali školu a obce v okresných, obvodových, krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Po príhovore starostu obce a riaditeľky ZŠ Mgr. Viery Džundovej, najúspešnejší žiaci a ich učitelia prevzali diplomy, vecné ceny a zapísali sa do pamätnej knihy obce Malcov a školskej kroniky. (foto)