Byty na prenájom - ponuka

29.7.2013 - aktualizovane 5.9.2013 - Aktuality Autor:

Obec Malcov

 

ponúka na prenájom obecné nájomné byty v novopostavenom bytovom dome:

 

3 trojizbové byty o výmere 68,80 m²

2 dvojizbové byty o výmere 51,13 m²

1 jednoizbový byt o výmere 39,13 m²  (foto)

 

Informácie na tel.č. 054/4796235

 

Žiadosti podávajte na adresu: 

Obec Malcov 

Hlavná 130

086 06  Malcov

   VZN č. 1/2011 o podmienkach prenájmu ONB

   VZN č. 2/2011 o spôsobe výpočtu nájomného v ONB a fiančnej zábezpeky za užívanie bytu