Výzva Enviromentálneho fondu

5.8.2014 - aktualizovane 19.10.2014 - Rozvoj obce Autor: OcÚ

Výzva Enviromentálneho fondu :

L1 – zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.

Obec Malcov v spolupráci s architektonickým ateliérom Lakata vypracovala a podala projekt „Stavebná úprava Materskej školy Malcov“.  Maximálna výška podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie je 200 000,- Eur s DPH, z toho sa obec Malcov podieľa spolufinancovaním z vlastných zdrojov vo výške 5% z poskytnutej celkovej dotácie.

Vyhodnotenie projektov s týmto zameraním prebehne do konca roka 2014. Realizácia projektu je naplánovaná v priebehu roka 2015.

Stavebná úprava sa bude realizovať na celom objekte Materskej školy Malcov (školských učební, spální,  jedálne, kuchyne a objektu rýchlej zdravotnej služby).

Spracovaná projektová dokumentácia rieši : zateplenie objektu materskej školy, výmena a zateplenie strešnej krytiny, výmena odkvapovej sústavy, zaizolovanie spodných a podzemných časti stavby, výmena rozvodov kúrenia a radiátorov, výmena elektrorozvodov a svietidiel, výmena bleskozvodov.

                                                                                                     /starosta obce Ján Bľanda/