Bezpečnosť cestnej premávky – schválenie projektu

27.10.2014 - aktualizovane 28.10.2014 - Rozvoj obce Autor: OcÚ

Vypracovaním a podaním projektu obcou Malcov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v našej obci, Úrad vlády SR dňa 10.10.2014 schválil žiadosť o poskytnutie dotácie na zakúpenie a nainštalovanie 2 ks verejnoprospešného zariadenia – meračov rýchlosti. Merače rýchlosti budú umiestnené na začiatku a konci našej obce na ceste 1 triedy.

Náklady na projekt: 5.300,- €

Výška poskytnutej dotácie:  4.000,- €   

Realizácia projektu: do 15.12.2014

  (ilustračné foto)                                                         /Ján Bľanda, starosta obce/