Október - mesiac úcty k starším

4.11.2014 - Život v obci 2014 Autor:

Pri príležitosti  „Októbra – mesiaca úcty k starším“ sa v sobotu 25. októbra 2014 uskutočnilo slávnostné posedenie so staršími občanmi obce Malcov. Na posedenie prijal pozvanie aj Ing. Juraj Philippi, podpredseda OO JDS v Bardejove.

Úvodným slovom sa prítomným prihovoril starosta obce Ján Bľanda. O situácii v OO JDS v Bardejove a o pomoci a výhodách pre seniorov zo strany štátu informoval Ing. Philippi, ktorý potom starostovi obce odovzdal ďakovný list za spoluprácu a pomoc seniorom v našej obci.

Učiteľky MŠ s deťmi pripravili pre našich seniorov kultúrny program. Posedenie spríjemnila aj ženská spevácka skupina MALCOVČANKY. Do spevu a tanca hrala malcovská skupina LIMIT. (foto)