Nový detský nábytok a interaktívna tabuľa v MŠ Malcov

12.11.2014 - Školstvo Autor: OcÚ

V rámci modernizácie edukačného procesu bola do MŠ Malcov zakúpená interaktívna tabuľa s počítačom a softvérom pre výučbu detí. Taktiež bol zakúpený detský nábytok, sedačky a pomôcky na hranie – vybavenie detskej kuchyne ( mikrovlná rúra, detská práčka a pod. viď foto).