Zostatok finančných prostriedkov k 15.12.2014

15.12.2014 - Aktuality Autor: Ján Bľanda, starosta obce

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch obce k 15.12.2014 ... 137.617,53 €

20. decembra 2014 bude na bežný účet obce prijatá platba podielových daní za mesiac december 2014 vo výške 36.524,- €