Novoročné prianie

29.12.2014 - aktualizovane 13.1.2015 - Aktuality Autor: Stanislav Gernát

Vážení spoluobčania,


     pokusy o pochopenie času boli v minulosti po dlhú dobu predovšetkým doménou filozofov a vedcov, neskôr astronómov... Na zmysel času existuje množstvo odlišných pohľadov. Pokúsme sa chápať v týchto chvíľach končiaceho sa roka 2014 čas, ako osobnú hodnotu uvedomujúc si jeho nenávratnosť, ale aj obmedzenosť trvania. Osobná hodnota času by nás mala povzbudzovať k tomu, aby sme ho nepremárnili, aby sme ho v tej ozajstnej ľudskej podobe prežili práve tak, ako nám to bolo dané.

     V nastávajúcom roku 2015  želám všetkým  Vám predovšetkým pevné zdravie, pohodu, spokojnosť a vzájomné porozumenie. Buďte posilnení túžbou po ozajstenej osobnej hodnote času i života súčasne. Tešte sa z malých i veľkých vecí rovnako.

     Prajem všetkým pokoj v duši, nech sa udrží po celý rok 2015.

                                                                                                   Stanislav Gernát

                                                                                               starosta obce Malcov

(foto)