Referendum 2015 - výsledky v obci Malcov

9.2.2015 - Politika Autor:

Výsledky hlasovania  v obci Malcov

 

Počet oprávnených občanov zapísaných do zoznamu  na hlasovanie ...................... 1098

Počet oprávnených občanov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky ........................... 510

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov ............................................................... 510

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov ................................................... 505

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov ................................................... 5

 

Otázka č. 1                    ÁNO – 497                                  NIE  -  8

Otázka č. 2                    ÁNO – 490                                  NIE -  12

Otázka č. 3                    ÁNO – 488                                  NIE -  12