Poďakovanie

18.2.2015 - aktualizovane 7.4.2015 - Aktuality Autor: Stanislav Gernát

Vážení spoluobčania,

     Malcovská "obecná zabíjačka"  je v čase písania tohto príspevku už minulosťou. Je však dôvod sa k nej vrátiť, pretože všetkým, ktorí osobne prispeli k zdarnému priebehu celého procesu od prípravy až po "spoločenskú "ochutnávku zabíjačkových jedál, ktorá mala svoje vyvrcholenie v sobotu 14. februára 2015  je potrebné verejne sa poďakovať.  Nechcem uvádzať konkrétne mená, pretože by som mohol niekoho opomenúť, ale chcem vysloviť poďakovanie skupine ľudí, ktorí pracovali pri príprave jedál v kuchyni v piatok i v sobotu, tým, ktorí samotný "zabíjačkový akt" v piatok  odborne zrealizovali aj tým, ktorí im  pomáhali od rána do večera a potom na druhý deň od večera do rána. Ďakujem aj našim ženám z Jednoty  dôchodcov v Malcove, ktoré prišli v piatok pomôcť do kuchyne a veru výsledok bol taký, že aj vďaka nim sa prvý deň prípravy skončil oveľa skôr, ako po iné roky v skorých popoludňajších hodinách.

     Chcem poďakovať našim ženám z Únie žien, ktoré nám pekne ozdobili sálu kultúrneho domu a potom  usilovne na druhý deň zabezpečili obsluhu hotových zabíjačkových špecialít pre návštevníkov. Samozrejme treba poďakovať aj našim najmenším za ich kultúrne vystúpenie v sobotu na samotnej spoločenskej akcii i tým, ktorí ich pripravili. Svojím dielom prispeli k dobrej nálade i atmosfére aj naši poľovníci z PZ Malcov. Pravdaže poďakovanie patrí aj našim poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí v podstate už od štvrtka sa podieľali, každý svojím dielom až do nedele na dôslednom, bezproblémovom a myslím aj vydarenom kultúrno-spoločenskom podujatí.

     Záverom vyslovujem poďakovanie všekým, ktorí nelenili doma a prišli sa v sobotu 14. februára 2015 zabaviť do sály kultúrneho domu v Malcove a vytvoriť tak vynikajúcu atmosféru, pretože bez  ľudí by boli všetko úsilie, námaha a práca zbytočné a vyšli by nazmar.    

     Osobne si myslím, že "akcia" sa vydarila, ak bolo niečo zlé, v individuálnych prípadoch, vo osvojom mene aj v mene poslancov OZ  žiadame o prepáčenie.

(foto)

                                                                                Stanislav Gernát