Deň učiteľov

28.3.2015 - aktualizovane 30.3.2015 - Školstvo Autor: JUDr. Stanislav Gernát

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí.“

Ján A. Komenský

Pri  príležitosti

„DŇA UČITEĽOV“

 

     Každoročne si v našej krajine pripomíname 28. marca výročie narodenia Jána A. Komenského, učiteľa národov. Pripomíname si veľké duchovné dedičstvo tohto človeka, ktorý bol jedným z prvých bojovníkov za poskytnutie vzdelania všetkým ľuďom bez rozdielu rasy, pohlavia, či sociálneho postavenia. Zároveň v tento deň slávime Deň učiteľov. Slávime ho preto, aby sme silou slova a ducha pozdravili pedagógov, dnešných nasledovateľov Komenského.

     Učitelia sa už od nášho útleho veku podieľajú veľkou mierou na formovaní osobnosti človeka. Nie je to len ich zamestnanie, ale predovšetkým poslanie, ktoré vykonávajú na vysokej odbornej úrovni,  s láskou a pokorou. Určite cieľom každého učiteľa je vykresať z dieťaťa schopného človeka, podchytiť to pozitívne, čo v ňom je a rozvinúť do správneho smeru. Dokážu doslova z kameňa vykresať  perlu – diamant.

     Práca učiteľa je veľmi náročná, zodpovedná a preto jeden deň v roku dáva príležitosť žiakom, študentom a nielen im – každému z nás na to, aby sme sa im poďakovali, vyjadrili úctu a obdiv.

     Pri príležitosti Dňa učiteľov ďakujem všetkým pedagógom na riadiacich i výkonných funkciách Základnej školy Malcov a Materskej školy Malcov, ktorí sa  rozhodli venovať  svoj osobný a profesionálny potenciál, znalosti, ale aj srdce práci, ktorá vychováva a vzdeláva budúce generácie. Prajem pevné zdravie, veľa trpezlivosti, síl, životného optimizmu do ďalšej práce, silné vedomie vlastnej dôstojnosti a zmyslu života. Poďakovanie v podobnom duchu patrí aj ostatným nepedagogickým pracovníkom našich obidvoch škôl. .

 

                                                     JUDr. Stanislav Gernát

                                  starosta obce