30.marec 2015

4.4.2015 - aktualizovane 7.4.2015 - Život v obci Autor: Gernát Stanislav

      Samotným názvom článku je daná  skutočnosť, že  tento  deň zostane zapísaný v histórii obce Malcov, ako deň, na konci ktorého mnohých obyvateľov obce pred večerným zaspávaním  zobudili nepríjemné zvuky sirény, ktoré oznamovali, že v obci je požiar. Áno nebol to žiaden cvičný poplach, ako si to mnohí možno mysleli, bola to výzva pre všetkých, aby prišli pomôcť hasiť naozajstný - skutočný  požiar v rómskej osade.

     Nepriazeň počasia v ten neskorý večer v podobe silného vetra vlievala do celej tejto  scenérie ohňa, sirén, kriku a modrých výstražných blikajúcich svetiel akýsi zvláštny duch, akoby schválnosti, nepoddajnosti.

     Tento večer bol  tzv. "skúškou naostro" nielen pre našich členov DHZ, či profesionálnych hasičov HaZZ MV SR, ale bol skúškou pre všetkých, ktorí našli v sebe nielenže odvahu,  ochotu, ale ich snaha pomôcť bola prejavom človečenstva, charakteru, ktorý sa navonok a naplno prejaví práve v takýchto kritických životných situáciách. Pomáhali, pretože chceli pomôcť, pretože išlo o život a dokázali uchrániť každého. To, čo zhorelo sa časom napraví, ale ak človek stratí svojho  blízkeho, či priateľa, toto je už oveľa ťažší úder, ako nejaký kus plechu, či dreva.

     Vysoko si cením a vyslovujem poďakovanie a úctu všetkým obyvateľom obce Malcov, ktorí v pondelok 30. marca 2015 objavili v sebe kus človeka a prišli pomôcť akoukoľvek formou pri hasení požiaru v rómskej  osade, pri evakuácii osôb postihnutých požiarom, či v podobe podávania teplého čaju, kde v ranných hodinách okolo 02.O0 hod.sa podarilo oheň uhasiť bez straty na živote, čo v takejto  rozsiahlej mimoriadnej udalosti je zásadný úspech. Úspechom je aj to, že boli ignorované predsudky, ktoré občas objavujeme u niektorých z nás voči tejto skupine obyvateľov a ktoré sa objavili aj v podobe príspevkov v rôznych diskusiách hlavne na internete v nasledujúcich dňoch.

     Poďakovanie pravdaže patrí aj už vyššie spomínaným našim členom DHZ Malcov, z obce Lenartov, profesionálnym hasičom, a ako som už spomenul, ostatným dobrovoľníkom, ženám i poslancom OZ a zamestnancom OÚ.

Ak som niekoho opomenul, ospravedlňujem sa, ale mojou snahou je vysloviť uznanie a poďakovanie všetkým, ktorým nie sú ľahostajné ľudské hodnoty bez ohľadu na to, o koho ide, pretože nikto z nás nevie, kedy budeme potrebovať toho druhého.

Ďakujem!

Stanislav Gernát