Deň Zeme

21.4.2015 - Aktuality Autor:

D E Ň    Z E M E

 

„Svet je krásny a stojí za to o neho bojovať.“

     Ernest Hemingway

 

     Tento  krásny citát nositeľa Nobelovej ceny sa stáva aktuálnym práve v týchto dňoch, kedy si každoročne pripomíname 22. apríl ako Deň  Zeme (od roku 1970 v novodobých dejinách).

     Mnohí z nás možno o tomto dni ani nevedia, že má svoje poslanie, cieľ – predovšetkým celosvetové úsilie zamerané na ochranu životného prostredia, zachovanie podmienok umožňujúcich život na zemi aj pre budúce generácie.

     Pri tejto príležitosti  MAS (miestna akčná skupina, kde patrí aj obec Malcov) Horná Topľa vyzýva všetky subjekty v našej obci ( regióne ) – obecné úrady, školy, škôlky, rôzne občianske združenia, spoločenské organizácie, skupiny a pod., aby sa aktívne zapojili do akcie, ktorá bola  nazvaná „Zelený týždeň“.

     Ako  môžeme podporiť Deň Zeme­?

·        Urobiť malý krôčik k zlepšeniu životného prostredia vo svojom okolí,

·        Šíriť medzi občanmi a známymi myšlienky Dňa Zeme,

·        Byť ohľaduplný k našej planéte Zem,

·        Hlavne v období „Zeleného týždňa“ od 20.4. do 25.4.2015 je potrebné sa zapojiť do jarného upratovania vo svojom blízkom i širšom okolí s cieľom zberu odpadkov,  zorganizovania rôznych aktivít školákov, združení, skupín na úpravu a vyčistenie svojho okolia.

 

     Verím, že Deň Zeme bude každým rokom známy širšiemu okruhu verejnosti a stane sa postupne tradíciou zlepšovania vzťahu občanov k prírode.

 

     Výzva na aktivity Dňa Zeme už bola v našej obci skôr vyvesená a čo je potešujúce, máme už zaregistrované aj prvé aktivity niektorých našich občanov, ktorí svoj čas venovali práve čisteniu niektorých častí obce od odpadkov (viď fotogaléria). Patrí im  na tomto mieste poďakovať sa za ich iniciatívu, aktivitu a odhodlanie.

 

     Každý, kto má záujem, čas a chuť podieľať sa na čistote životného prostredia vo svojom okolí má možnosť  si vyzdvihnúť vrecia na obecnom úrade odvoz bude zabezpečený.

     Vhodným sa javí a odporúčam takéto aktivity  aj fotograficky zadokumentovať, aby bolo možné tieto činnosti spropagovať v regionálnej tlači.

     Do budúcna sa predpokladá zorganizovanie spoločnej akcie na tieto aktivity v rámci obce.

(foto)

 

JUDr. Stanislav Gernát

       strosta obce