170 rokov základného školstva v Malcove

14.5.2015 - Školstvo Autor:

Život každého jednotlivca, obce ale aj celej spoločnosti nepochybne ovplyvňuje vzdelávanie. Škola je stánkom rozvoja, škola je miestom stretnutia, v škole sa stávame plnohodnotnými ľuďmi, nachádzame tu smer aj smerovky na cestu životom.

V Malcove, jednej z najväčších obcí nášho okresu, je škola, ktorá túto svoju úlohu plní už 170 rokov. Potrebu vzdelaných a rozhľadených veriacich si uvedomil a podporil gréckokatolícky kňaz Alexander Janický. Vznikom cirkevnej ľudovej školy sa  v roku 1845 začala písať neprerušená história školstva v obci. Historické reálie, spomienky pamätníkov, slávnostné príhovory, moderné vyučovacie priestory a hlavne ľudí spojili oslavy tohto vzácneho výročia. Uskutočnili sa vo štvrtok 7. mája 2015 v priestoroch školy. Pozvaní hostia z radov bývalých pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, absolventov školy, medzi ktorými nechýbal pán primátor MUDr. Boris Hanuščák, naši duchovní otcovia a všetci terajší zamestnanci školy, si vypočuli krásne príhovory, zamyslenia, poďakovania aj želania. Žiaci vystúpili s programom, ktorý všetkých nadchol. Riaditeľka školy Mgr. Viera Džundová ocenila pri tejto príležitosti zaslúžilých učiteľov a dlhoročných zamestnancov školy a odovzdala pamätné a spomienkové predmety aj hosťom školských osláv. Pri príležitosti jedinečného výročia škola pripravila aj spomienkovú publikáciu 170 rokov základného školstva v Malcove, v ktorej je okrem historického prierezu vývojom školstva aj pohľad na dnešnú školu. V publikácii sú aj milé a cenné spomienky absolventov školy a fotografický materiál výraznej historickej hodnoty.

Milé stretnutie pamätníkov aj súčasníkov školy v Malcove bolo stretnutím minulosti so súčasnosťou, stretnutím ľudí, priateľov, kolegov. Bolo poznamenané srdečnosťou a skvelou atmosférou priateľstva a kolegiality.

Mgr. Júlia Hriceková

(foto)