Plán rozvoja obce - výzva

9.6.2015 - aktualizovane 18.6.2015 - Rozvoj obce Autor:

Vážená pani, Vážený  pán

                nasledujúci dotazník tvorí súčasť pripravovaného rozvojového dokumentu "Program rozvoja obce" našej obce Malcov na roky 2015 - 2022.

            Vašimi návrhmi a názormi nám pomôžete poukázať na možné problémy v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Preto si Vás dovoľujeme vyzvať k spolupráci a požiadať o vyplnenie predmetného dotazníka.

            Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité výlučne pre spracovanie rozvojovej stratégie obce Malcov.

 

Dotazník je možné vyplniť elektronicky kliknutím na tento odkaz:

https://docs.google.com/forms/d/1Td_ECSJ5ADCwYtaUpAyXhUgBseWJDYgLrJ7QfgF8po8/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

 

  Dotazník na stiahnutie pre ručné vyplnenie

 

Dotazník na ručné vyplnenie si taktiež môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.

 

Termín odovzdania dotazníka je najneskôr do 31.8.2015