Sviatky v tomto roku


Štátne sviatky a dni pracovného pokoja

Dátum Typ sviatku Názov sviatku
1.1.2014 ŠS Deň vzniku Slovenskej republiky
6.1.2014 DPP Zjavenie Pána (Traja králi)
18.4.2014 DPP Veľký piatok
21.4.2014 DPP Veľkonočný pondelok
1.5.2014 DPP Sviatok práce
8.5.2014 DPP Deň víťazstva nad fašizmom
5.7.2014 ŠS Sviatok svätého Cyrila a Metoda
29.8.2014 ŠS Výročie SNP
1.9.2014 ŠS Deň Ústavy Slovenskej republiky
15.9.2014 DPP Sedembolestná Panna Mária
1.11.2014 DPP Sviatok všetkých svätých
17.11.2014 ŠS Deň boja za slobodu a demokraciu
24.12.2014 DPP Štedrý deň
25.12.2014 DPP Prvý sviatok vianočný
26.12.2014 DPP Druhý sviatok vianočný

legenda

Grécko-katolícke sviatky

Dátum Typ sviatku Názov sviatku
1.1.2014 PS Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
6.1.2014 PS Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
30.1.2014 NS Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
2.2.2014 NS Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
25.3.2014 PS Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne
18.4.2014 PS Svätý a veľký piatok
19.4.2014 PS Svätá a veľká nedeľa PASCHY
20.4.2014 PS Svetlý pondelok
21.4.2014 NS Svetlý utorok
23.4.2014 NS Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj
21.5.2014 PS Pánovo nanebovstúpenie
1.6.2014 NS Pondelok Svätého Ducha; Presvätá Trojica
19.6.2014 NS Sviatok nášho Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, Milujúceho ľudí
22.6.2014 NS Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista
24.6.2014 NS Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána
29.6.2014 PS Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol
5.7.2014 NS Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov
20.7.2014 NS Svätý a slávny prorok Eliáš
6.8.2014 NS Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
15.8.2014 PS Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny
29.8.2014 NS Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána
8.9.2014 NS Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny
14.9.2014 NS Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom
1.10.2014 NS Presvätá Bohorodička Ochrankyňa
8.11.2014 NS Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam
21.11.2014 NS Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu
6.12.2014 NS Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry
8.12.2014 PS Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou
25.12.2014 PS Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
26.12.2014 PS Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke
27.12.2014 NS Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan

legenda

Rímsko-katolícke sviatky

Dátum Typ sviatku Názov sviatku
1.1.2014 PS Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
6.1.2014 PS Zjavenie Pána
2.2.2014 NS Obetovanie Pána
19.3.2014 NS Sv. Jozef, ženích Panny Márie
25.3.2014 NS Zvestovanie Pána
21.4.2014 NS Veľkonočný pondelok
21.5.2014 PS Nanebovstúpenie Pána
9.6.2014 NS Turíčny pondelok
19.6.2014 NS Najsvätejšie Srdce Ježišovo
22.6.2014 PS Najsvätejšie Kristovo telo a krv
29.6.2014 PS Sv. Peter a Pavol, apoštoli
5.7.2014 NS Sv. Cyril a Metod
15.8.2014 PS Nanebovzatie Panny Márie
8.9.2014 NS Narodenie Panny Márie
15.9.2014 NS Sedembolestná Panna Mária
1.11.2014 PS Všetkých svätých
8.12.2014 PS Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25.12.2014 PS Narodenie Pána
26.12.2014 NS Sv. Štefan, prvý mučeník

legenda

Legenda:

ŠS - Štátny sviatok
DPP - Deň pracovného pokoja
GK - Grécko-katolícky sviatok
RK - Rímsko-katolícky sviatok
PS - Prikázaný sviatok
NS - Neprikázaný sviatok
- Sviatok pripadajúci na dnešný deň