Sviatky v tomto roku


Štátne sviatky a dni pracovného pokoja

Dátum Typ sviatku Názov sviatku

legenda

Grécko-katolícke sviatky

Dátum Typ sviatku Názov sviatku

legenda

Rímsko-katolícke sviatky

Dátum Typ sviatku Názov sviatku

legenda

Legenda:

ŠS - Štátny sviatok
DPP - Deň pracovného pokoja
GK - Grécko-katolícky sviatok
RK - Rímsko-katolícky sviatok
PS - Prikázaný sviatok
NS - Neprikázaný sviatok
- Sviatok pripadajúci na dnešný deň