Navigácia

Obsah

Samospráva

Späť

Návrh VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku amzdy na dieťa MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malcov

Vyvesené: 16. 4. 2018

Dátum zvesenia: 2. 5. 2018

Späť