Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

.

OPENPARTY

10.6.2023 od 18:00 hod. Coffee šport bar celý text

ostatné, aktuality | 9. 6. 2023 | Autor: Správce Webu
.

Stretnutie v Poľsku

28.5.2023 celý text

ostatné, aktuality | 29. 5. 2023 | Autor: Správce Webu
.

Cintorín - prevzatie do majetku obce

Protokol č. 00238/2023-OV-0250030/23-00 celý text

ostatné, aktuality | 10. 4. 2023 | Autor: Správce Webu
.

Noc s Andersenom 2023

Video spracoval Jakub Vančík celý text

ostatné, aktuality | 4. 4. 2023 | Autor: Správce Webu
.

Ocenenie členky ZO Únie žien Slovenska v Malcove

12.3.2023 bola ocenená dlhoročná členka ZO ÚŽS v Malcove p. Mária Hajmacherová, ktorá aktívne prispieva k organizovaniu rôznych záujmových podujatí, za čo jej ďakujeme.
Galavečera sa zúčastnila aj starostka našej obce Ing. Andrea Lazorová, poslanci OZ, členky ZO ÚŽS a občania z našej obce.
celý text

ostatné, aktuality | 21. 3. 2023 | Autor: Správce Webu
.

ZŠ Malcov - voľné pracovné miesto

učiteľa informatiky/ matematiky, techniky celý text

ostatné, aktuality | 20. 3. 2023 | Autor: Správce Webu

Chata

Protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku do vlastníctva Obce Malcov celý text

ostatné, aktuality | 23. 2. 2023 | Autor: Správce Webu
.

Nové knihy zakúpené s finančnou podporou FPU

r. 2022 celý text

ostatné, aktuality | 22. 2. 2023 | Autor: Správce Webu

Prechod vlastníckeho práva SR na obec Malcov


ostatné, aktuality | 10. 2. 2023 | Autor: Správce Webu
.

Výsledky referenda 2023 v obci Malcov


ostatné, aktuality | 23. 1. 2023 | Autor: Správce Webu
.

"Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých!"


ostatné, aktuality | 21. 11. 2022 | Autor: Správce Webu
.

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce


ostatné, aktuality | 30. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
.

Vybavenie kultúrneho domu gastrozariadením


ostatné, aktuality | 23. 8. 2022 | Autor: Správce Webu
.

Ochrana seniorov pred podvodníkmi

Informačné materiály celý text

ostatné | 3. 8. 2022 | Autor: Správce Webu
.

Liga proti rakovine -ďakovný pozdrav

Deň narcisov 28.4.2022 celý text

ostatné, aktuality | 3. 5. 2022 | Autor: Správce Webu
.

Polícia upozorňuje


ostatné, aktuality | 18. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Rozpočet 2022, 2023,2024


ostatné | 20. 12. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Vybavenie kultúrneho domu gastrozariadením

Zmluva č. 852/2021/OPR "Projekt podporovaný z rozpočtu PSK" celý text

ostatné, aktuality | 3. 11. 2021 | Autor: Správce Webu
.

Opatrovateľská služba pre seniorov - Dôstojný život všetkým, n. o.


ostatné, aktuality | 20. 10. 2021 | Autor: Správce Webu
Dostávajte správy z našej obce prostredníctvom SMS alebo e-mailov 1

Dostávajte správy z našej obce prostredníctvom SMS alebo e-mailov

Vážení občania, naša obec vám ponúka možnosť bezplatnej služby Smart Info na odoslanie dôležitých informácií a správ z obce priamo do vašich mobilov cez SMS alebo na váš e-mail. celý text

ostatné | 14. 10. 2021 | Autor: Správce Webu
.

Voľné pracovné miesto

ZŠ Malcov - učiteľ matematiky od 27.9.2021 celý text

ostatné, aktuality | 21. 9. 2021 | Autor: Správce Webu
.

Radíme seniorom

Prevencia kriminality
Senior linka 0800 172 500 celý text

ostatné, aktuality | 20. 9. 2021 | Autor: Správce Webu
.

Športové hry seniorov


ostatné, aktuality | 18. 6. 2021 | Autor: Správce Webu
.

Pomoc obetiam trestných činov


ostatné, aktuality | 19. 3. 2021 | Autor: Správce Webu
.

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce Malcov

za rok 2020 celý text

ostatné, aktuality | 10. 2. 2021 | Autor: Správce Webu
#

INFORMÁCIA O KOMPOSTOVANÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU

Ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) ukladajú obci okrem iných povinností aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá preukáže, že 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad.

V záujme splnenia povinností ukladaných zákonom o odpadoch a zároveň využijúc zákonom stanovenú výnimku prikladáme prehlásenie, ktoré je potrebné:
1. vyplniť,
2. podpísať (podpíše člen domácnosti, ktorý
spravidla uhrádza poplatok za komunálny
odpad),
3. doručiť:
a) do podateľne obce na Obecnom úrade obce
Malcov,
b) v úradných hodinách,
c) do 15.12.2020.

Za súčinnosť vopred ďakujem

Miroslav Cingeľ, starosta obce

celý text

ostatné, aktuality | 25. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Africký mor ošípaných


ostatné, aktuality | 10. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
#

O Z N A M

Vážení občania,
vzhľadom na núdzový stav vyhlásený Vládou Slovenskej republiky v súvislosti so šíriacou sa infekciou COVID-19 Vás žiadame, aby ste v záujme vlastného a nášho zdravia zvážili nutnosť osobnej návštevy Obecného úradu v Malcove a využili možnosť e-mailovej, prípadne telefonickej komunikácie.
Ďalej Vám odporúčame, aby ste vo vlastnom záujme minimalizovali návštevy úradov, obchodov, lekárov a ďalších inštitúcií a čo najmenej cestovali.
Odporúčame sledovať aktuálnu situáciu prostredníctvom médií.
Kontakt: 054 / 47 96 235
obecmalcov@mail.t-com.sk celý text

ostatné, aktuality | 20. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na plaváreň


ostatné, aktuality | 31. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná