Navigácia

Obsah

Verejné obstarávanie

Archív - zákazka 'Výkon stavebného dozoru pre projekt Zmena spôsobu vykurovania zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy OcÚ, KD a MŠ Malcov'

 • Názov
  Výkon stavebného dozoru pre projekt Zmena spôsobu vykurovania zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy OcÚ, KD a MŠ Malcov
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkymi hodnotami - Tovary a služby
 • Popis
  Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby) podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Názov zákazky: Výkon stavebného dozoru pre projekt Zmena spôsobu vykurovania zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy OcÚ, KD a MŠ Malcov
 • Dátum zverejnenia
  15.3.2017
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy