Navigácia

Obsah

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE JEDNOTY DOCHODCOV SLOVENSKA V MALCOVE

 

Výbor: predsedníčka                         Mária Džundová

            podpredsedníčka                   Eva Glovňová

            hospodárka                            Oľga Molčanová

            tajomníčka                              Anna Kaščáková

            členka                                      Mária Mlynaričová

            náhradník                                Ján Drotár

           

           

 Revízna komisia: predseda          Valentín Šoltés

                                 člen                   Juraj Gduľa

                                 člen                   Jozef Gduľa